Innhold

Bli TwoCards kunde

Skill jobb og privat - med TwoCards er det enkelt å skille dine utlegg. Du får full kontroll på private utgifter og firmautgifter.

Skal du leie bil?

Skal du leie bil på reise, kan du nå tegne en egen forsikring som dekker din egenandel ved kollisjon.
Kun kr 199,- for et helt år av gangen.

ID-tyveringforsikring 

ID-tyveriforsikring er inkludert i TwoCards og dekker advokatbistand med inntil kr 50.000,- dersom ID-tyveri oppstår.