Hjemtransport eller sykehusinnleggelse
I slike situasjoner skal du alltid kontakte Eika Kredittkort Skadeservice/Codan eller SOS International a/s før hjemtransport igangsettes eller ved langvarig sykehusinnleggelse.

Avbestilling
Før du melder skaden til oss må du ha kontaktet reisearrangøren for avbestilling av reisen, eventuell refusjon fra arrangøren kommer til fratrekk på erstatningen. Det må fremlegges dokumentasjon på avbestillingsårsak, for eksempel bekreftelse fra lege på sykdom.

Avbrutt ferie
Hvis ferien blir avbrutt pga. sykdom/ulykke i nærmeste familie bosatt i Norge skal Eika Kredittkort Skadeservice/Codan eller SOS International a/s kontaktes før hjemreisen igangsettes

Identitetstyveri

Ta kontakt når du har mistanke om at økonomiske uregelmessigheter har funnet sted. For eksempel om du mottar regninger for produkter du ikke har bestilt, får uventede belastninger på ditt kredittkort, mottar varsel om adresseendring eller kredittsjekk som du selv ikke kjenner til. Forsikringen gjelder kortinnehaver og innehaver av tilleggskort.

Kontakt

Ved melding om skade ta kontakt med Eika Kredittkort Skadeservice/Codan tlf 815 52 470.
Åpningstider:
mandag til fredag: 08:00-17:00
Når du tar kontakt må du referere til Eika Kredittkort, samt kortnummer. Disse numrene finner du på ditt kort

Øyeblikkelig hjelp

Ved behov for øyeblikkelig hjelp: ta kontakt med SOS International a/s +45 70 10 50 50 (24 t). 
Når du tar kontakt må du referere til Eika Kredittkort, samt kortnummer. Disse numrene finner du på ditt kort. 

Ved utenlandsreiser utenfor EU og Nord-Amerika, anbefaler vi at du skriver ut og tar med deg forsikringsvilkårene på reisen. Ha alltid med deg reiseforsikringsbeviset.

Slik melder du din skade
Skademeldingsskjemaet fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig og sendes til Eika Kredittkort Skadeservice. 

Den som bevisst gir uriktige eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med skadeoppgjør, kan tape enhver rett til erstatning.
 
Skademeldingskjema

Skademelding avbestilling

Skademelding forsinkelse

Skademelding ved sykdom og ulykke

Skademelding reisegods


Utfylt skademeldingskjema sendes til
:
eika@codanforsikring.no
eller:
Eika Kredittkort Skadeservice/Codan Insurance
Postboks 434 Skøyen 
0213 Oslo

Har du spørsmål vedrørene reise- og avbestillingsforsikringen, ta direkte kontakt med Codans kundeservice.